Het bestuur van de stichting Baby Hope bestaat op dit moment uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter - Marieke van de Weele - Houdijk

Secretaris - Mathilde Krijgsheld 

Penningmeester - Sandra Zuurbier

lid: Rianne Arts

 

Voorzitter
Marieke is verantwoordelijk voor:
 • Coördinatie en herpakken van de materialen in depot in Ter Aar
 • Contactpersoon voor projecten die materialen afnemen uit depot in Ter Aar
 • Beoordelen van en bijdrage leveren aan het bestuursverslag
 • Planning van de ophaalrondes in Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Zeeland
 • Sponsor- en fondsenwerving
 • Contactpersoon voor de samenwerkingspartners en overige instanties
 • Het bepalen van huidige en toekomstige beleid via opstellen van een beleidsplan

Secretaris

Mathilde is verantwoordelijk voor:
 • Agenderen en notuleren bestuursvergaderingen
 • Contactpersoon voor regionale contactpersonen
 • Beheer van communicatiedragers
 • Samenstellen van de nieuwsbrief (elk kwartaal)
 • Organiseren van ophaalrondes in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland
 • Coördinatie en herpakken in het depot in Sint Jansklooster
 • Contactpersoon voor projecten die materialen afnemen uit depot in Sint Jansklooster
 • Versturen inventarisatieoproep
 • Aanmelden nieuwe vrijwilligers verwerken
Penningmeester
Sandra is verantwoordelijk voor:
 • Financiële administratie
 • Opstellen begroting
 • Bedankbrieven en overige communicatie met donateurs
 • Fondsen- en sponsorwerving
 • Planning en organisatie van ophaalrondes in Noord-Holland en Limburg
 • Coördinatie en herpakken in het depot in Krommenie
 • Contactpersoon voor projecten die materialen afnemen uit depot in Krommenie
Bestuurslid
Rianne is verantwoordelijk voor:
 • Coördinatie en herpakken van de materialen in het depot in Uden.
 • Contactpersoon voor projecten die materialen afnemen uit het depot in Uden.
 • Plannen van ophaalrondes in Oost Noord-Brabant en Zuid-Oost Gelderland.
 • Samenstellen van de nieuwsbrief.
 • Ondersteuning in administratieve werkzaamheden.