DE KRAAMMATERIALEN KUNNEN WEER INGELEVERD WORDEN BIJ DE INZAMELPUNTEN ZOALS DEZE OP ONZE WEBSITE VERMELD WORDEN. 

HOU A.U.B. VOLDOENDE AFSTAND BIJ HET INLEVEREN. 

Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in voor kraamprojecten in Afrika, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Doel is meer hygiëne tijdens bevallingen, zodat meer vrouwen hun pasgeboren baby’s levend en wel tegen zich aan kunnen drukken.

Stichting Baby Hope is medio 2003 opgericht door een moeder die haar ongebruikte kraampakket niet wilde weggooien. Baby Hope is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van 275 inzamelingspunten door heel Nederland. Daarmee ondersteunt de stichting maar liefst 27 kraamprojecten in 10 landen!



Stichting Baby Hope geeft vrouwen graag een sprankje hoop op een betere toekomst. Helpt u mee?