Stichting Baby Hope zamelt materialen in voor projecten in verschillende Oost-Europese landen:

Albanië --- Voor Albanië werkt Baby Hope samen met de Stichting Albanië Comité Huizen en met Stichting Albanië. Op jaarbasis gaan er 100 zakken met kraammaterialen vanuit Huizen naar Albanië, waar de Nederlandse Anne-Lise Lubbers zorgt dat de materialen in een ziekenhuis en bij vrouwenhuizen terecht komen. Meer weten? Kijk op www.albanie.org.
Ook Stichting Albanië zorgt dat er kraammaterialen in Albanië terecht komen. Eén keer per maand rijden ze met een trailer vol hulpgoederen vanuit Nieuwkoop naar een medisch centrum in Albanië. Meer weten? Kijk op www.hoopvooralbanie.nl.

Hongarije en Oekraïne --- Stichting de Poorters van Naarden ondersteunt ziekenhuizen in meerdere landen in de wereld, waaronder Hongarije. Paul Vuijst van De Poorters vertelt: "In Hongarije helpen we de allerarmsten, waaronder vele zigeuners die als paria's worden behandeld. De materialen die wij van Baby Hope ontvangen worden gedistribueerd naar ziekenhuizen in Szigetvar en Komlo en een aantal particuliere instanties in Hongarije. De distributie ter plaatse staat onder leiding van de uit Naarden geëmigreerde Bertus en Betsy de Graaf - Bos, die momenteel in het dorpje Somogyviszlo in Hongarije wonen. Zij hebben contact met de plaatselijke overheden die hen via maatschappelijk werkers op die plaatsen laten komen waar wij met gevaar voor ons leven zouden vertoeven!"

Polen en Roemenië --- De hulporganisaties Dorcas en Gain Holland halen regelmatig kraammaterialen op bij de depots van Stichting Baby Hope en verdelen ze over diverse projecten in de hele wereld, waaronder Roemenië. Meer weten? Kijk op www.dorcas.nl en www.gainhelpt.nu

De kraampakketten van Baby Hope gaan ook naar Polen, via een project van de politie Noord Limburg, te weten Stichting Blauw, naar de afdeling verloskunde van het ziekenhuis in Usztryki Dolne. Meer informatie via www.stichtingblauw.nl.