Het bestuur van de stichting Baby Hope bestaat op dit moment uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter - Marieke van de Weele - Houdijk

Secretaris - Mathilde Krijgsheld 

Penningmeester - Sandra Zuurbier

Lid - Rianne Arts

 

Voorzitter
Marieke is verantwoordelijk voor:
 • Coördinatie en herpakken van de materialen in depot in Ter Aar
 • Contactpersoon voor projecten die materialen afnemen uit depot in Ter Aar
 • Beoordelen van en bijdrage leveren aan het bestuursverslag
 • Planning van de ophaalrondes in Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Zeeland
 • Sponsor- en fondsenwerving
 • Contactpersoon voor de samenwerkingspartners en overige instanties
 • Het bepalen van huidige en toekomstige beleid via opstellen van een beleidsplan

Secretaris

Mathilde is verantwoordelijk voor:
 • Agenderen en notuleren bestuursvergaderingen
 • Contactpersoon voor regionale contactpersonen
 • Beheer van communicatiedragers
 • Samenstellen van de nieuwsbrief (elk kwartaal)
 • Organiseren van ophaalrondes in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland
 • Coördinatie en herpakken in het depot in Sint Jansklooster
 • Contactpersoon voor projecten die materialen afnemen uit depot in Sint Jansklooster
 • Versturen inventarisatie-oproep
 • Aanmelden nieuwe vrijwilligers verwerken
Penningmeester
Sandra is verantwoordelijk voor:
 • Financiële administratie
 • Opstellen begroting
 • Bedankbrieven en overige communicatie met donateurs
 • Fondsen- en sponsorwerving
 • Planning en organisatie van ophaalrondes in Noord-Holland en Limburg
 • Coördinatie en evt herpakken in het depot in Krommenie
 • Contactpersoon voor projecten die materialen afnemen uit depot in Krommenie
Bestuurslid
Rianne is verantwoordelijk voor:
 • Coördinatie en herpakken van de materialen in het depot in Uden.
 • Contactpersoon voor projecten die materialen afnemen uit het depot in Uden.
 • Plannen van ophaalrondes in Oost Noord-Brabant en Zuid-Oost Gelderland.
 • Samenstellen van de nieuwsbrief.
 • Ondersteuning in administratieve werkzaamheden.

 

 

Beloningsbeleid

Stichting Baby Hope werkt alleen met vrijwilligers, in alle lagen van de organisatie. De bestuursleden van Baby Hope krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De inzamelpunt vrijwilligers betalen zelf hun kosten van vuilniszakken of verpakkingsmaterialen (we sporen hierin hergebruik en zorgvuldig gebruik van materialen aan). De transportvrijwilligers regelen zelf hun verzekering, benzine en andere autokosten. Hiervoor worden geen vergoedingen gegeven. De gemaakte kosten bij de vrijwilligers kunnen wel opgegeven worden bij de belastingdienst als gift. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de vrijwilliger, kan dit een aftrekpost genereren. Hiertoe hebben we een ANBI aanstelling gekregen.