Stichting Baby Hope zamelt materialen in voor projecten in verschillende Afrikaanse landen:

Gambia --- Stichting Gambian Aid Foundation uit Coevorden heeft een aantal jaren geleden een kraamziekenhuis gebouwd in Birkama, waar honderden baby's per maand geboren worden. Naast deze kliniek worden er ook 10 kleinere ziekenhuizen ondersteunt met de kraammaterialen van Baby Hope. Er gaan per jaar enkele zeecontainers naar Gambia met hulpgoederen voor allerlei projecten ter plaatse. De containers komen retour met lokale producten uit Gambia om hier te verkopen. Diverse projecten die materialen van Baby Hope ontvangen, gebruiken deze manier van verzenden van goederen. Bennie Ahlers was jarenlang de drijvende kracht achter deze succesvolle organisatie. Meer weten? Kijk dan op www.benniehelptgambia.org 

Een stichting die ook kraammaterialen ontvangt en verstuurt is de Puur Foundation van Ellen Plaschek. Een gepassioneerde vroedvrouw. Tijdens een reis door Gambia in 2011 werd ze geraakt door de verloskundige zorg, de vrouwen en haar collega vroedvrouwen. De hier zo vanzelfsprekende verloskundige zorg en medische middelen zijn daar veel minder vanzelfsprekend en vaak zelfs schaars. Met eigen inzet en het sturen van materialen probeert ze een verschil te maken. Kleinschalig en directe hulp. Het is mogelijk. Ze ondersteunen een kliniek in Serekunda, Bundung Maternal and Child Health Hospital en sinds kort het Bwiam General Hospital ondersteunen ze een tweede ziekenhuis/dokterspost. Voor meer informatie: www.puurfoundation.nl

Rescue Baby Gambia - Regina Bouwman www.rescuebabygambia.nl 

Stichting Care 4 Gambia krijgt via ons inzamelpunt in Lemmer, Marijke Holt, kraammaterialen die naar Gambia verstuurt worden. Zo kunnen een hospital in Kunting en Health Center Gunjur geholpen worden. Meer informatie: www.stichting-care4gambia.nl 

Stichting Do It Africa Foundation, www.doitafrica.nl 

Ethiopie -- Stichitng Denbi - Berdien Coster, www.hulpaanethiopie.nl 

Malawi -- Stichting Zolocare - www.zolacaremalawi.com 

Ghana -- Marleen van Iwaarden, stichting Onyame, www.onyame.nl 

Senegal --- Yvonne Bergman is ons inzamelpunt in Schagen en werkt als kraamverzorgster bij de Omring. Sinds 6 jaar vliegt zij twee maal per jaar naar Senegal om daar vrijwilligerswerk te doen. Nu nog in de vorm van spullen heen brengen en daar uitdelen en in de hoop later voor langere periode daar heen te gaan en dan d.m.v. haar beroep daar nog meer te kunnen doen. Ook zamelt zij in voor de stichting Rosangelankie, dat is een stichting die een weeshuis (van 0 tot 18 jaar) op wil richten in Abene (Senegal). www.rosangelankie.org. Deze stichting is opgericht door Jean en Rosa. Twee nederlanders. Deze mensen komen uit Kongo en Angola en weten dus precies waar ze het over hebben. Ook door haar werk kan Yvonne voor hun héél véél betekenen d.m.v. inzamelen van kleding, beddengoed, handdoeken en speelgoed ect.

Gain Holland biedt noodhulp en humanitaire hulp waar nodig. Via inzameldepots komt kleding en andere goederen goed terecht. De depots in Sleeuwijk en Horst ontvangen ook materialen van Baby Hope zodat ook de kraamklinieken materialen kunnen ontvangen. Meer informatie? Kijk op www.gainhelpt.nu.